13.10.2014.-Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

НАПОО кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за извършване на доставка с предмет: “Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на НАПОО”.

Уникален номер в  регистъра на АОП: 9034626

Документация

 


17.10.2014 г. – Разяснение по постъпило запитване в НАПОО по чл. 101б, ал.6 от ЗОП
Запитване:
“Във връзка с публикуваната от Вас публична покана има разминаване в габаритни и вътрешните размери. Моля за уточнение от Ваша страна.”
Отговор:
“В техническото задание, както и в образеца на техническа оферта текстът в таблицата  относно купе (широчина) и габарити (ширина) на автомобил да се чете така:
Габарити: Ширина – Мин. 1800 мм
Купе: Широчина – Мин. 1450 мм”


Протокол от работата на комисията за избор на изпълнител


● Публикувано на 13.10.2014 ● Последна редакция 18.05.2015●