30.09.2014-НАПОО обявява процедура по реда на глава 8а от ЗОП чрез публичната покана за възлагане на обществена поръчка

НАПОО обявява процедура по реда на глава 8а от ЗОП чрез публичната покана за възлагане на обществена поръчка с предмет “Печатна подготовка и печат на наръчници“. Настоящата поръчка се изпълнява, в рамките на проект  BG051PO001-3.1.10-0001 “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение“ в  рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд
Номер от АОП: 9034276

Документация за възлагане по реда на глава осма “а” от ЗОП на обществена поръчка с предмет “Печатна подготовка и печат на наръчници”

Техническа спецификация

Техническо предложение – образец

Ценово предложение – образец

Проект на договор


Протокол -10.10.2014

Протокол -13.10.2014

Протокол -20.10.2014

 

 

 

 

 


● Публикувано на 30.09.2014 ● Последна редакция 18.05.2015●