Бихме искали да издадем Europass сертификати на лица, обучени в нашия ЦПО. Какъв е редът за издаването им?

Центровете за професионално обучение (ЦПО), лицензирани от НАПОО, имат право да издават Europass приложение към Свидетелството за професионална квалификация и Удостоверението за професионално обучение. За целта е необходимо да изпратите писмо по електронната поща до Центъра за развитие на човешките ресурси, който е Национален Европас център в България на следните адреси: europass@hrdc.bg и hrdc@hrdc.bg. В писмото е необходимо да се посочи на какъв език следва да бъде издадено Europass приложението, за да бъде изпратена съответната бланка. Издаването на Europass документите е доброволно и безплатно.
За повече информация: https://www.navet.government.bg/bg/europass/