Бланки на документите за валидиране

До ръководителите на ЦПО,

Излязоха от печат бланките на документите за валидиране на професионална квалификация:

1. Свидетелство за валидиране на професионална квалификация, номенкл. № 3-54В – виж образеца;

2. Дубликат на свидетелство за валидиране на професионална квалификация, номенкл. № 3-54Г – виж образеца;

3. Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия номенкл. № 3-37В – виж образеца;

4. Личен картон за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене – номенкл. номер 3-50В – виж образеца.

Образците на заявките за задължителната документация може да намерите ТУК.


● Публикувано на 07.09.2015● Последна редакция 25.04.2017●