Информационен ден

На 18 юли 2019 г. НАПОО организира информационен ден.
Бяха дискутирани измененията в нормативните документи, свързани с дейността на ЦПО, процедурата за последващ контрол на НАПОО и др.
Презентации от информационния ден:
Указания за попълване на документи, издавани от ЦПО, за удостоверяване на професионално обучение или придобиване/валидиране на професионална квалификация

Нови моменти в нормативната уредба, касаещи дейността на ЦПО

Последващ контрол

Проекти на НАПОО по програма Erasmus+

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности

 


● Публикувано на 19.07.2019 ● Последна редакция 19.07.2019●