Къде мога да проверя на какви критерии трябва да отговарят преподавателите в ЦПО и какви са изискванията към материалната база?

Тази информация може да откриете в Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по съответната професия, който се утвърждава с Наредба на министъра на образованието и науката.
Повече информация за държавното образователно изискване/държавния образователен стандарт може да намерите на адрес: https://www.navet.government.bg/bg/darzhavni-obrazovatelni-standarti/doi-publikuvani-v-darzhaven-vestnik-i-p/