Колко ще ни струва, ако решим да инвестираме за лицензиране на Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО)?