Колко ще ни струва, ако решим да инвестираме за лицензиране на Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО)?

Общата сума е в размер на 3600 лева. Подробна информация за дължимите такси може да откриете тук:

https://www.navet.government.bg/bg/taksa-za-litsenzirane-na-tsipo/


● Публикувано на 18.11.2021 ● Последна редакция 01.12.2021●