Конкурс за длъжността “младши експерт” в дирекция “Професионална квалификация и лицензиране”

Конкурс за длъжността “младши експерт” в дирекция “Професионална квалификация и лицензиране”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-573/21.07.2014 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО),обявява конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”.

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Заявление


 

12.08.2014

Списък с допуснати до участие в конкурса кандидати


19.08.2014

ВАЖНО- Промяна на датата за изпита

1. На 16.09.2014 г. ще се проведе практическия изпит– за първа група от 10,00 часа и за втора група от 12,30 часа.

2. Резултатите от практическия изпит ще бъдат обявени на 19.09.2014 г.

3. На 25.09.2014 г. от 10,00 ч. ще се проведе интервюто с допуснатите кандидати.

Обява


 

19.09.2014

Резултати от практическия изпит

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД – 157/19.11.2013 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), обявява конкурс за длъжността “младши експерт” в дирекция “Професионална квалификация и лицензиране”

Обявление на конкурс за длъжността “младши експерт”
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
Протокол №1 на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността “Младши експерт” в дирекция “Професионална квалификация и лицензиране” в НАПОО
Списък с допуснати до интервю кандидати