Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години