Наредба №2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри