Новини

Съобщение

На основание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (за по кратко „Закон“), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020… Пълен текст »


Публикувано на: 24.03.2020

ДО ДИРЕКТОРИТЕ/РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЦПО,

Поради извънредните обстоятелства с развитието на заболеваемостта с коронавирус и предпазването на разпространението му, във връзка с мерките на Националния оперативен щаб и на Правителството на… Пълен текст »


Публикувано на: 17.03.2020

ДО ДИРЕКТОРИТЕ/РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЦПО,

Поради извънредните обстоятелства с развитието на заболеваемостта с коронавирус и предпазването на разпространението му, във връзка с мерките на Националния оперативен щаб и на Правителството на… Пълен текст »


Публикувано на: 13.03.2020

Данни от ЕС за подпомагане на реформите в ПОО

Дигитализацията, изискванията за зелена икономика, демографските процеси изискват нови подходи в областта на професионалното образование и обучение (ПОО).
Промените/реформите трябва да се инициират и наблюдават на базата на надеждни измервания и… Пълен текст »


Публикувано на: 13.03.2020

На 28 февруари 2020 г. в Държавен вестник е публикувана Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

В брой 18 от 28.02.2020 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална… Пълен текст »


Публикувано на: 04.03.2020

Приети са 5 проекта на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии

На свое заседание, проведено на 12.02.2020 г., съгласно действащата процедура, Управителният съвет на НАПОО прие 5 проекта на Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 27.02.2020

Cedefop публикува доклад за необходимостта от преквалификация и повишаване квалификацията на възрастните в ЕС

Изследване на CEDEFOP показва необходимост от промени в политиките и системите за преквалификация и повишаване на квалификацията на възрастните граждани в ЕС.
Освен недостатъчна… Пълен текст »


Публикувано на: 27.02.2020

Екип на НАПОО участва в семинар-дискусия на тема: „Ключови дигитални умения и опита на държавите – членки, инструменти и реализация на ниво ЕС“

На 20.02.2020 г. Министерство на труда и социалната политика в качеството на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Съвместният изследователски център на Европейската комисия организираха работен семинар с широк кръг заинтересовани страни – представители на… Пълен текст »


Публикувано на: 21.02.2020

Международна работна среща във връзка с изпълнение на проект по Програма Еразъм+ за валидиране на професионални компетентности

На 20 февруари 2020 г. НАПОО бе домакин на международна работна среща във връзка с изпълнение на проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 2. Проектът VIVARPL се изпълнява от партньори от 4 страни… Пълен текст »


Публикувано на: 21.02.2020

На вниманието на директорите на ЦПО и ЦИПО,

Националната агенция за професионално образование и обучение подготви „Анализ на резултатите от последващия контрол“, осъществен от Агенцията в периода месец януари 2019 г. – месец декември 2019… Пълен текст »


Публикувано на: 17.02.2020

Конференция по проект Live Skills за общите насоки в развитието на европейските политики в по професионално образование и обучение (ПОО) в областта на културата

НАПОО като институция за координация на дейностите по професионално образование, професионално обучение и професионално ориентиране на национално ниво участва в конференция за общите насоки в развитието на европейските политики в професионално образование и обучение (ПОО) в областта на… Пълен текст »


Публикувано на: 17.02.2020

Обява за избор на изпълнител

Във връзка с изпълнение на дейностите по рамковото споразумение за периода 2020 – 2023 година, Конкретното споразумение за 2020 година и Гoдишната работна програма за 2020 година на НАПОО като представител на РеферНет за България съгласно проектното… Пълен текст »


Публикувано на: 14.02.2020

Приоритетите на хърватското председателство в областта на ПОО

На 1 януари 2020 г. Хърватия за пръв път поема шестмесечното ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз, а програмата на страната за „Силна Европа в свят на предизвикателства“ включва… Пълен текст »


Публикувано на: 16.01.2020