Новини

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на електронна техника”

В брой № 62 на Държавен вестник от 27.07.2021 г. е обнародвана изменена Наредба № 13 от 2 юни 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията Монтьор на електронна техникаПълен текст »


Публикувано на: 27.07.2021

В Държавен вестник са обнародвани ДОС за придобиване на квалификация по професиите „Електромонтьор“ и „Организатор по експлоатация в жп инфраструктура“

В брой № 61 на Държавен вестник от 23.07.2021 г. са обнародвани две наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии… Пълен текст »


Публикувано на: 26.07.2021

Уважаеми представители на ЦПО,

Представяме на Вашето внимание междинни резултати от проведеното проучване относно реализацията и удовлетвореността на обучаемите лица, както и за възможностите за участие във външно независимо оценяване на придобитите… Пълен текст »


Публикувано на: 22.07.2021

Втора европейска конференция на пощенския сектор

На 13 юли се проведе конференция на пощенския сектор в Европа, организирана от PostEurop, Асоциацията на европейските обществени пощенски оператори. В конференцията бяха представени резултатите по проект… Пълен текст »


Публикувано на: 13.07.2021

Обява за избор на изпълнител по проект „Качество и ефективност”

Обява за избор на изпълнител на услуга с предмет „Услуга по изработване на аудиоспотове и видеоклипове за информиране и мотивиране на гражданите за възможностите за професионално обучение“ по Пълен текст »


Публикувано на: 08.07.2021

Онлайн анкета за представители на работодателите

НАПОО разработва модел за мониторинг на качеството на професионалното обучение в центровете за професионално обучение, включващ проследяване на реализацията на завършилите обучение и удовлетвореността им – тяхната и тази на… Пълен текст »


Публикувано на: 06.07.2021

Уважаеми представители на ЦПО,

Националната агенция за професионално образование и обучение разработва модел за мониторинг на качеството на професионалното обучение в ЦПО, който включва проследяване на реализацията и удовлетвореността на обучаваните лица и на техните… Пълен текст »


Публикувано на: 06.07.2021

Решения на УС на НАПОО от заседание на 23.06.2021 г.

На заседание на 23.06.2021 г. Управителният съвет (УС) на НАПОО взе следните решения:
– утвърди актуализиран пакет документи – образци за издаване на лицензия за извършване на информиране и професионално ориентиране на Център за информация и професионално… Пълен текст »


Публикувано на: 25.06.2021

Информационна среща на външните експерти към НАПОО

На 22.06.2021 г. екипът на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) организира онлайн информационна среща за външните експерти по професионални направления и по професионално ориентиране към… Пълен текст »


Публикувано на: 25.06.2021

Нови образци на документи за издаване и изменение на издадена лицензия на ЦПО

Уведомяваме Ви, че във връзка с обнародвано постановление № 112 от 26 март, 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучениеПълен текст »


Публикувано на: 24.06.2021

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника”

В брой № 50 на Държавен вестник от 15.06.2021 г. е обнародвана Наредба № 14 от 4 юни 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника“Пълен текст »


Публикувано на: 16.06.2021

Представяне на моделите за мониторинг на компетенциите и мониторинг на качеството на обучение в ЦПО

На работна среща на 10.06.2021 г. в Министерство на труда и социалната политика експерти от НАПОО, МТСП и АЗ обсъдиха постигнатите до момента резултати по проект „Качество и ефективност“:
Пълен текст »


Публикувано на: 11.06.2021

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Заварчик”

В брой № 48 на Държавен вестник от 08.06.2021 г. е обнародвана Наредба № 13 от 26 май 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията Пълен текст »


Публикувано на: 11.06.2021

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Техник-животновъд”

В брой № 47 на Държавен вестник от 04.06.2021 г. е обнародвана Наредба № 12 от 11 май 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Техник-животновъд“Пълен текст »


Публикувано на: 08.06.2021

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Полиграфист”

В брой № 46 на Държавен вестник от 01.06.2021 г. е обнародвана Наредба № 11 от 11 май 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Полиграфист“Пълен текст »


Публикувано на: 03.06.2021