Новини

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Ветеринарен лаборант”

В брой № 73 на Държавен вестник от 18.08.2020 г. е обнародвана Наредба № 17 от 11-ти август 2020г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Ветеринарен лаборант“Пълен текст »


Публикувано на: 19.08.2020

Политика и практика на ЕС в сферата на ориентирането през целия живот: тенденции, предизвикателства и възможности

Публикувано е проучване Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities“ , ръководено от Института за проучване на заетостта Уоруик (Великобритания) относно политиката и практиката на ЕС в сферата на ориентирането през целия… Пълен текст »


Публикувано на: 27.07.2020

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професия „Фризьор“

В брой 61 от 10.7.2020 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба  № 16 от 18 юни 2020 г. на Министъра на образованието и науката  за придобиване на квалификация по професията „Фризьор“Пълен текст »


Публикувано на: 12.07.2020

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист”

В брой № 60 на Държавен вестник от 07.07.2020 г. е обнародвана Наредба № 15 от 18-ти юни 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“Пълен текст »


Публикувано на: 07.07.2020

ЕК представи Европейската програма за умения

На 01.07.2020 г. Европейската комисия представи Европейската програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост. В нея се определят амбициозни количествени цели за повишаване на квалификацията (усъвършенстване на съществуващите умения) и за преквалифициране (преминаване на обучение за придобиване на нови… Пълен текст »


Публикувано на: 04.07.2020

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Социален асистент”

В брой № 59 на Държавен вестник от 03.07.2020 г. е обнародвана Наредба № 14 от 18-ти юни 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Социален Пълен текст »


Публикувано на: 04.07.2020

Семинар на тема: „Практически уъркшоп за прилагане на ECVET за бенефициенти на Програма „Еразъм+“

европейска кредитна система

На 17 юни 2020 г. беше проведен втория за тази година онлайн семинар, организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси с активното участие на… Пълен текст »


Публикувано на: 24.06.2020

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на електронна техника”

В брой № 56 на Държавен вестник от 23.06.2020 г. е обнародвана Наредба № 13 от 2-ри юни 2020г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на електронна техника“Пълен текст »


Публикувано на: 23.06.2020

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професия „Организатор интернет приложения“

В брой 55 от 19.6.2020 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба № 12 от 2 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията „Организатор интернет приложения“ Пълен текст »


Публикувано на: 19.06.2020

Полезна информация – Започна подаването на номинации за „Наградите за високи постижения в областта на ПОО за 2020 г.“

За поредна година се организира подаване на номинации за Наградите за високи постижения в областта на професионалното образовани и обучение, които ще бъдат обявени по време на Европейската седмица на професионалните умения… Пълен текст »


Публикувано на: 18.06.2020

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Офис мениджър”

В брой № 54 на Държавен вестник от 16.06.2020 г. е обнародвана Наредба № 11 от 2-ри юни 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Офис Пълен текст »


Публикувано на: 16.06.2020

В Държавен вестник са обнародвани две Наредби за Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия

В брой 53 от 12.06.2020 г. на Държавен вестник са обнародвани две Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по… Пълен текст »


Публикувано на: 14.06.2020

Информационен уебинар на тема „Практически уъркшоп за прилагане на ECVET за бенефициенти на Програма „Еразъм+”

Националната агенция за професионално образование и обучение, като координационна точка по прилагане на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование  и обучение съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси организира информационен уебинар на тема „Практически уъркшоп за прилагане на ECVET за бенефициенти на Програма… Пълен текст »


Публикувано на: 05.06.2020

Проучване по проект на НАПОО

НАПОО изпълнява проект „Качество и ефективност”, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, в партньорство с Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Агенция по заетостта… Пълен текст »


Публикувано на: 03.06.2020