Новини

Държавен изпит по практика по професия „Ресторантьор“

izpit_1

Ръководството на НАПОО гостува на учениците от Софийската професионална гимназия по туризъм, които  провеждат държавния си изпит по практика по професия „Ресторантьор“.
12 б… Пълен текст »


Публикувано на: 31.05.2022

НАПОО апробира модела „Секторен съвет за квалификация“

SSK_2

В рамките на проект „Качество и ефективност“ Националната агенция за професионално образование и обучение възложи на Международен институт по мениджмънт (в изпълнение на договор между НАПОО и МИМ) да осъществи апробиране на модела за мониторинг на компетенциите чрез външно независимо… Пълен текст »


Публикувано на: 27.05.2022

Участие на ЦПО в изпълнение на проект „Качество и ефективност“

OPR4R

Уважаеми представители на ЦПО,
 
НАПОО изпълнява проект „Качество и ефективност“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чиято цел е подобряване на предоставяните от агенцията… Пълен текст »


Публикувано на: 28.04.2022

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Здравен асистент”

NAPOO-news

В брой № 32 на Държавен вестник от 26.04.2022 г. е обнародвана Наредба № 7 от 7-ми април 2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Здравен Пълен текст »


Публикувано на: 28.04.2022

Решения на УС на НАПОО от заседание на 20.04.2022 г.

NAPOO-news

На заседание на 20.04.2022 г. Управителния съвет (УС) на НАПОО взе следните решения:

гласува промени в състава на експертните комисии към НАПОО;
прие Анализ на данните от годишните доклади за самооценка на… Пълен текст »


Публикувано на: 20.04.2022

В Държавен вестник са обнародвани ДОС за придобиване на квалификация по професиите „Програмист на изкуствен интелект“ и „Камериер“

NAPOO-news

В броеве № 30 и 31 на Държавен вестник са обнародвани две наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по… Пълен текст »


Публикувано на: 20.04.2022

Привличане и активиране на неактивните и безработните лица в България – доклад на ОИСР

OECD-BG-Report

На 15 март, в рамките на онлайн събитие, беше представен доклад „Привличане и активиране на неактивните и безработните лица в България”, изготвен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в рамките на проект „Реформиране на съществуващите и проектиране на нови мерки за активиране на неактивни лица и тяхното включване в пазара на труда в България” на Агенция по… Пълен текст »


Публикувано на: 17.03.2022

Център за развитие на човешките ресурси организира практически уъркшоп

NAPOO-news

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) и Национален експертен екип по професионално образование и обучение (Bulgarian National VET Team) организират практически уъркшоп на тема: Инструменти за измерване на качеството и въздействието на инициативи в рамките на програма „Еразъм… Пълен текст »


Публикувано на: 09.03.2022

Честит национален празник!

NAPOO-3-mart

Днес честваме 3 март, 144 години от Освобождението на България от турско робство! Екипът на Националната агенция за професионално образование и обучение Ви пожелава да сте… Пълен текст »


Публикувано на: 03.03.2022

Рамка за „зелени“ компетентности

greencomp

Подходът на Европейската комисия към зелените умения е изложен в Европейската програма за умения за 2020 г. в действие 6. Една от основните задачи е определяне на таксономия на уменията за зеления… Пълен текст »


Публикувано на: 16.02.2022