Новини

Обобщени резултати от анкета на НАПОО относно организиране и провеждане на професионално обучение от ЦПО в периода на извънредното положение

От името на екипа на НАПОО изказваме благодарност на всички представители на ЦПО от цялата страна, които отделиха време и се включиха в анкетното проучване в периода 10 – 13 април 2020… Пълен текст »


Публикувано на: 07.05.2020

Информационен уебинар на тема „ECVET – дистанционно обучение по време на криза“ по дейност ECVET на Програма „Еразъм+“

Националната агенция за професионално образование и обучение, като координационна точка по прилагане на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси организира информационен уебинар на тема „ECVET – дистанционно обучение по време на криза“ по дейност ECVET на Програма… Пълен текст »


Публикувано на: 05.05.2020

Заповед на Министъра на здравеопазването

Със заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването се допуска провеждане на определени видове професионални  обучения в ЦПО.
Заповед №РД-01-249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/03/zapoved-rd-01-249-03-05-2020.pdfПълен текст »


Публикувано на: 04.05.2020

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по новата професия „Модист”

В брой № 37 на Държавен вестник от 21.04.2020 г. е обнародвана Наредба № 8 от 11-ти март 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по новата професия  542041 Модист“Пълен текст »


Публикувано на: 24.04.2020

Професионално образование и обучение в Европа 1995- 2035 (доклад на CEDEFOP)

Европейският Център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) публикува доклад „Професионалното образование и обучение в Европа 1995- 2035“, изготвен в рамките на проект „Променящата се роля и същност на професионалното образование и обучение в… Пълен текст »


Публикувано на: 21.04.2020

В Държавен вестник са обнародвани три Наредби за Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия

В Държавен вестник са обнародвани три Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия, както следва:
Наредба № 5 от 11-ти март 2020… Пълен текст »


Публикувано на: 15.04.2020

До директори на ЦПО,

Уважаеми директори/ръководители на ЦПО, обръщаме се с молба към Вас
да  вземете участие в анкетното проучване относно провеждане на
професионалното обучение в ЦПО в периода на извънредно положение в
Пълен текст »


Публикувано на: 10.04.2020

В Държавен вестник е обнародвана Наредба за утвърждаване на ДОС за придобиване на квалификация по професия „Оператор в дървообработването” – втора степен на професионално квалификация

В брой № 32 на Държавен вестник от 03.04.2020 г. е обнародвана Наредба № 4 от 11-ти март 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Оператор в дървообработването“Пълен текст »


Публикувано на: 05.04.2020

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Актьор” – трета степна на професионална квалификация

В брой № 30 на Държавен вестник от 31.03.2020 г. е обнародвана Наредба № 3 от 11-ти март 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията Актьор“ – трета степен на професионална квалификация от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по… Пълен текст »


Публикувано на: 01.04.2020

Koмуникация с администрациите по електронен път

Системата за е-Връчване поддържа възможност за получаване на известия по електронна поща и чрез SMS за изпратени и връчени документи.
За да ползвате системата за е-Връчване е необходимо да се регистрирате първо като физическо… Пълен текст »


Публикувано на: 31.03.2020

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Ресторантьор”

В брой № 29 на Държавен вестник от 27.03.2020 г. е обнародвана Наредба № 2 от 10-ти март 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията Пълен текст »


Публикувано на: 31.03.2020

20 години НАПОО

24 март беше датата, определена за тържество по случай 20-тата годишнина на НАПОО. Няма да се видим днес, но се надяваме да сме здрави и да имаме много поводи за срещи… Пълен текст »


Публикувано на: 24.03.2020

Съобщение

На основание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (за по кратко „Закон“), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020… Пълен текст »


Публикувано на: 24.03.2020

ДО ДИРЕКТОРИТЕ/РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЦПО,

Поради извънредните обстоятелства с развитието на заболеваемостта с коронавирус и предпазването на разпространението му, във връзка с мерките на Националния оперативен щаб и на Правителството на… Пълен текст »


Публикувано на: 17.03.2020