Новини

Кръгла маса: Повишаване на дигиталните умения и използване на микрокредитите като възможност за по-добра професионална реализация

Център за развитие на човешките ресурси и Национален експертен екип по ПОО организират кръгла маса на тема „Повишаване на дигиталните умения и използване на микрокредитите като възможност за по-добра професионална реализация” на 30.11.2022… Пълен текст »


Публикувано на: 18.11.2022

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Шивач”

NAPOO-news

В брой № 91 на Държавен вестник от 15.11.2022 г. е обнародвана Наредба № 21 от 2-ри ноември 2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията ШивачПълен текст »


Публикувано на: 18.11.2022

Национална конференция „Професионално обучение и кариерно развитие – малки истории за големи успехи“

Conf4

На 27 октомври 2022 г. се проведе Национална конференция „Професионално обучение и кариерно развитие – малки истории за големи успехи“, която включваше:

дискусионен панел за предизвикателствата пред системата за професионално обучение на… Пълен текст »


Публикувано на: 02.11.2022

Проект „Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите в България до 2030 г.“

buildup

В рамките на инициатива „BUILD UP Skills“ на програма LIFE на ЕС, консорциум в състав ЕнЕфект (координатор), Агенция за устойчиво енергийно развитие… Пълен текст »


Публикувано на: 02.11.2022

НАПОО: Увеличава се интереса към професионалното обучение за монтьори, заварчици и парамедици

navet-quality-and-efficiency

Очаква се около половин милион българи да преминат обучения за базови и средни дигитални умения, а други 140 000 българи ще имат възможност да валидират Пълен текст »


Публикувано на: 27.10.2022

Втора годишна среща на мрежата CareersNet

NAPOO-news

В периода 18-19 октомври 2022 г. се проведе втора годишна среща на мрежата CareersNet на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP).
Програмата на срещата включваше презентации на експерти от… Пълен текст »


Публикувано на: 20.10.2022

Малки истории за успешна реализация чрез професионално обучение

malki_istorii

Инициативата „Малка история за професионалното обучение“ събра около 70 истории, изпратени от граждани, ЦПО, работодатели, социални партньори, служители в Агенция по заетостта.
Малките истории разказват за:
– лица с успешно кариерно и личностно развитие след като са придобили квалификация в… Пълен текст »


Публикувано на: 07.10.2022

Конференция, организирана от Център за развитие на човешките ресурси

HRDC1

На 29.09.2022 г. в гр. Варна Центърът за развитие на човешките ресурси и националният експертен екип по професионално образование и обучение проведоха Национална конференция на тема „Въздействието на Програма „Еразъм +“ върху развитието на… Пълен текст »


Публикувано на: 30.09.2022

Национална среща за иновации в дуалното обучение

На 28.09.2022 г. експерти от НАПОО взеха участие в събитие на Фондация за модерно образование, посветено на дуалната форма на обучение. Срещата беше открита от зам.-министър на икономиката и… Пълен текст »


Публикувано на: 29.09.2022

Решения на УС на НАПОО от заседание на 28.09.2022 г.

NAPOO-news

На заседание на 28.09.2022 г. Управителния съвет (УС) на НАПОО взе следните решения:

гласува промени в състава на експертните комисии към НАПОО;
прие отчет за изпълнението на плана за дейността на НАПОО за периода януари-юни 2022… Пълен текст »


Публикувано на: 29.09.2022

Национална ReferNet конференция „Европейските измерения в професионалното образование и обучение“

Ref_2022_1

На 27.09.2022 г. се проведе традиционната ReferNet Конференция, организирана от Националната агенция за професионално образование и обучение. Събитието беше ориентирано към информиране на аудиторията с новостите в професионалното обучение в европейски и национален… Пълен текст »


Публикувано на: 28.09.2022

Ден без загинали на пътя

NAPOO-news

За седма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира Ден без загинали на пътя в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември с мото „Остани Пълен текст »


Публикувано на: 21.09.2022

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Работник в хранително-вкусовата промишленост”

NAPOO-news

В брой № 75 на Държавен вестник от 120.09.2022 г. е обнародвана Наредба № 19 от 31-ви август 2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Работник в хранително-вкусовата Пълен текст »


Публикувано на: 20.09.2022

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Техник- металург”

NAPOO-news

В брой № 74 на Държавен вестник от 16.09.2022 г. е обнародвана Наредба № 18 от 31-ви август 2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията Техник- металургПълен текст »


Публикувано на: 19.09.2022