Новини

Важна информация за работодателите, които желаят да участват в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

В бр. 91 на Държавен вестник от 19.11.19 г. е обнародвана Наредба № РД-04-4 от 8 ноември 2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на… Пълен текст »


Публикувано на: 24.11.2019

Анализ за оценяване на въздействието на НКР в България

На 30 и 31 октомври 2019 г. се проведе Семинар за прилагане на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) на национално ниво за периода 2018-2020, организиран от Министерството на образованието и… Пълен текст »


Публикувано на: 06.11.2019

Информационен ден за популяризиране на добрите практики от прилагането на ECVET в България

европейска кредитна система

Националната агенция за професионално образование и бучение, като координационна точка по прилагане на европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение –… Пълен текст »


Публикувано на: 05.11.2019

НАПОО – домакин на кръгла маса на тема „СППОО – мост между професионалното образование и обучение и пазара на труда“

На 22.10.2019 г. в НАПОО се проведе кръгла маса на тема „СППОО – мост между професионалното образование и обучение и пазара на труда“.
На събитието взеха участие представители на академичната… Пълен текст »


Публикувано на: 29.10.2019

Европейската седмица на професионалните умения

В периода 14-18 октомври 2019 г. се проведе четвъртото издание на „Европейската седмица на професионалните умения“ в гр. Хелзинки, Финландия.
Основната цел на събитието беше да се популяризира ролята на професионалното образование и обучение като желан избор за всички категории учащи –… Пълен текст »


Публикувано на: 25.10.2019

Покана за набиране на проектни предложения по програма Еразъм+

Новата покана за набиране на проектни предложения в сферата на професионалното образование и обучение „Центрове за високи постижения“ (Call EACEA / 33/2019) е публикувана на 15… Пълен текст »


Публикувано на: 24.10.2019

Конференция със съответните заинтересовани страни от дейност ECVET

европейска кредитна система

На 17 октомври 2019 г. Центърът за развитие на човешките ресурси, съвместно с Националната агенция за професионално образование и обучение, която е Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за… Пълен текст »


Публикувано на: 21.10.2019

Покана за участие в семинар за прилагане на Европейската квалификационна рамка на национално ниво за периода 2018-2020г.

Във връзка с осъществяване на дейностите на Министерството на образованието и науката като национален компетентен орган по прилагане на Препоръката на Съвета на ЕС относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот на национално ниво за периода 2018-2020… Пълен текст »


Публикувано на: 18.10.2019

Kонференция на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“

Конференцията в Ловеч на 15 октомври 2019 г. се организира в рамките на Европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 14.10.2019

Kонференция на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“

Конференцията в Кюстендил на 8 октомври 2019 г. се организира в рамките на Европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 04.10.2019

Конференция със съответните заинтересовани страни от дейност ECVET

Центърът за развитие на човешките ресурси съвместно с Националната агенция за професионално образование и обучение, която е Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за България организира поредното за 2019… Пълен текст »


Публикувано на: 03.10.2019

Обнародвани са нови 5 броя ДОС за придобиване на квалификация по професия

В броеве № 71 и № 72 на Държавен вестник от 2019 г. са обнародвани Наредбите на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професиите:
„Данъчен и митнически посредник“Пълен текст »


Публикувано на: 30.09.2019

Европейска седмица на професионалните умения

Предстои провеждането на 4-то поредно издание на „Европейската седмица на професионалните умения“, предвиждащо серия от събития през цялата година и в цяла Европа с кулминация в периода 14 – 18 октомври 2019… Пълен текст »


Публикувано на: 17.09.2019