Новини

Резултати от анкетата на НАПОО за осъществен последващ контрол

През 2018 г. е подготвена и публикувана онлайн анкетна карта за оценка на осъществявания от НАПОО последващ контрол на  ЦПО (https://www.navet.government.bg/bg/anketa-za-otsenka-na-osashtestvyavaniya-ot-napoo-posledvasht-kontrol-na-tspo/).
Отговорите на поставените в тази анкета въпроси целят подобряване на ефективността на дейността на… Пълен текст »


Публикувано на: 07.02.2019

Списъка на регионалните дистрибутори на задължителната документация

На вниманието на лицензираните центрове за професионално обучение!
Уважаеми колеги, за Ваше удобство публикуваме Списъка на регионалните дистрибутори на задължителната документация с телефони и адреси за… Пълен текст »


Публикувано на: 06.02.2019

Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Администратор в хотелиерството“ е обнародван в Държавен вестник

В брой 11 от 05.02.2019 г. е обнародвана Наредба № 1 от 24-ти януари 2019 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Администратор в хотелиерството“ – трета степен на професионална… Пълен текст »


Публикувано на: 06.02.2019

На вниманието на директорите на лицензираните ЦПО и ЦИПО

В изпълнение на разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от ЗПОО, Ви напомняме, че срокът за представяне на Годишна информация за дейността през 2018 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството за 2018… Пълен текст »


Публикувано на: 10.01.2019

Участие на НАПОО в семинари по проект „Техническа помощ за осъществяване на българската НКР в ПОО”, финансиран от Службата за подкрепа на структурните реформи (SRSS) на Европейската комисия

В два поредни семинара, проведени на 29, 30 и 31 октомври и 13-14 декември 2018 г. експерти на НАПОО, МОН, представители на обучаващи институции, на заинтересовани страни и… Пълен текст »


Публикувано на: 18.12.2018

МНОГО ВАЖНО!

Уважаеми потребители,
Считано от 01.01.2019 г.  таксите за лицензиране се заплащат по нова банкова сметка:
IBAN: BG39UNCR76303100113330
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК БИЗНЕС ЦЕНТЪР БАТЕНБЕРГПълен текст »


Публикувано на: 13.12.2018

Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“ е обнародван в Държавен вестник

В брой 96 на Държавен вестник от 20.11.2018 г. е обнародвана Наредба № 25 от 7-ми ноември 2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Асистент на лекар по дентална Пълен текст »


Публикувано на: 23.11.2018

НАПОО се включи в системата за електронно връчване на документи

От месец ноември в НАПОО е въведена възможността за електронно подаване и връчване на документи, чрез така наречената Система за сигурно електронно връчване.
Системата за сигурно електронно връчване (е-Връчване) замества класическия метод за доставка на документи при предоставяне на административни услуги от… Пълен текст »


Публикувано на: 22.11.2018

В Държавен вестник са обнародвани Наредби на министъра на образованието и науката за Държавните образователни стандарти

Обнародвани са следните Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите:
• Наредба № 20 от 9 октомври 2018… Пълен текст »


Публикувано на: 13.11.2018

Изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

В Държавен вестник, бр.92 от 6 ноември 2018г. са публикувани изменения и допълнения на Закона за професионално образование и обучение. Промените са свързани основно с:
Пълен текст »


Публикувано на: 07.11.2018

Обнародван е Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“

В Държавен вестник с Наредба № 19 от 09 октомври 2018 г. е обнародван Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“ с включена към нея специалност „Системно програмиране“ – трета степен на професионална… Пълен текст »


Публикувано на: 31.10.2018

Актуализиран е Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Хотелиер“

На 19-ти октомври 2018 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба № 18 от 9-ти октомври 2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия… Пълен текст »


Публикувано на: 22.10.2018

“Европейски и национални измерения в ПОО” – трета национална конференция в рамките на мрежата ReferNet

На 18 октомври 2018 г. град София беше домакин на III национална конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО, като представител на България в Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 22.10.2018

Oценяване въздействието на Националната квалификационна рамка

Националната квалификационна рамка (НКР) на Република България е приета с РМС № 96/02.02.2012 г. НКР улеснява съпоставимостта и признаването на квалификациите в Европа, подпомага мобилността, допринася за повишаване качеството на обучението и насърчава валидирането и признаването на неформалното и самостоятелното… Пълен текст »


Публикувано на: 16.10.2018

На 5 октомври 2018 г. в Държавен вестник е обнародвана още една Наредба на министъра на образованието и науката за Държавен образователен стандарт

На 5 октомври 2018 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба № 17 от 27 август 2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания“ 
Публикуваният Държавен образователен стандарт е разработен от НАПОО с участието на широк кръг специалисти от съответните професионални области и включва изискванията към кандидатите за… Пълен текст »


Публикувано на: 12.10.2018