Обучение на ЦПО във връзка с Информационната система

Продължава обучението на представители на ЦПО за работа и попълване на данни в ИС.
Във връзка с въвеждане на ИС на НАПОО в работен режим, продължава кампанията за обучение на представители на ЦПО за работа и попълване на данни в ИС. Предстоят следните шест обучения, които ще се проведат в гр. София:

25.01.2012 г. от 10.00 часа
25.01.2012 г. от 14.00 часа
01.02.2012 г. от 10.00 часа
01.02.2012 г. от 14.00 часа
08.02.2012 г. от 10.00 часа
08.02.2012 г. от 14.00 часа

За да заявите участието си в обучението за някоя от горепосочените дати и часове, моля, изтеглете, попълнете и изпратете приложената по-долу бланка на e-mail адрес: A.Katzarova@navet.government.bg

Адрес на провеждане на обучението – 1113 София, бул. “ Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 5, Национална агенция за професионално образование и обучение, заседателна зала.
За информация:
Тел. 02/970 66 40 – Мария Каменова
тел. 02/970 66 49 – Илияна Разсуканова
тел. 02/970 66 45 – Антоанета Кацарова

Заявка за участие в обучение за ИС


● Публикувано на 01.11.2012 ● Последна редакция 01.06.2015●

Обучение на ЦПО във връзка с Информационната система

Продължава обучението на представители на ЦПО за работа и попълване на данни в ИС
Във връзка с въвеждане на ИС на НАПОО в работен режим, продължава кампанията за обучение на представители на ЦПО за работа и попълване на данни в ИС. Предстоят следните обучения:
Гр. Благоевград – 03.11.2011 г. от 15.00 часа
Адрес – ул. “Свети Димитър Солунски” 77А, зала на “АВС-Е” ЕООД
Поканата е за всички ЦПО в района (Благоевград, Гоце Делчев, Разлог, Сандански, Банско).

Гр. Варна – 10.11.2011 г. – две групи: от 10.00 часа и от 14.00 часа
Адрес – ул. „Цар Симеон І“ 25, НТС Варна

За информация:

тел. 02/970 66 54 – главен експерт Атанас Атанасов, за гр. Благоевград
тел. 02/970 66 54 – главен експерт Васил Христов, за гр. Варна


● Публикувано на 01.11.2011 ● Последна редакция 01.06.2015●