Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

„Анализ и актуализиране на съществуващия модел на дейностите за мониторинг и контрол на качеството на услугите за професионално обучение в ЦПО и разработване на нов модел за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение“ – прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т.1 от ЗОП

Информация АОП – Дата на публикуване 28.02.2020 г.

Обява за откриване на процедура – Дата на публикуване 28.02.2020 г.

Документация за участие в процедура – Дата на публикуване 28.02.2020 г.

Техническа спецификация за участие в процедура – Дата на публикуване 28.02.2020 г.

Образци за участие в процедура – Дата на публикуване 28.02.2020 г.

Проект на договор – Дата на публиукване 28.02.2020 г.

Разяснение по обществената поръчка – Дата на публикуване 06.03.2020 г.

Информация за удължаване срока за получаване на оферти по процедура „Анализ и актуализиране на съществуващия модел на дейностите за мониторинг и контрол на качеството на услугите за професионално обучение в ЦПО и разработване на нов модел за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение“ – Дата на публикуване 17.03.2020 г.

 

 


● Публикувано на 28.02.2020 ● Последна редакция 05.05.2020●