Проект №: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ : Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills’ Development (WellTo)

Наименование: Проект №: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ : Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills’ Development (WellTo) – www.wellto.eu
Финансираща програма: Програма „Erasmus +“ , Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“ – Съвместни квалификации в професионалното образование и обучение
Продължителност: 01.10.2018 г. – 30.09.2020 г.
Цели на проекта:
• Разработване на профил на квалификация „Администратор на уелнес център“;
• Осигуряване на общи стандарти за качествено обучение, базирано на работа;
• Изграждане на ефективно сътрудничество между организации в сферата на професионално образование и обучение и компании за уелнес туризъм, при планирането, организацията и признаването на квалификацията;
• Създване на условия за официално признаване на квалификацията в страните партньори (с изключение на Германия);
• Развитие на устойчиво партньорство между 14 партньорски организации.
Партньори по проекта са:
Институт за подготовка на служители в международни организации, България
Земеделската професионална гимназия „Климент Арк. Тимирязев“, България
Ал Макс ООД, България
Национална агенция за професионално образование и обучение, България
Институт за професионално образование и обучение, Словения
The Savinjska-Šaleška Chamber of Commerce, Словения
School Centre Velenje, Словения
Национален център за образование, Латвия
Конфедерация на работодателите в Латвия
Kuldiga Technology and tourism technical school, Латвия
Държавен институт за професионално образование, Словакия
Словашка асоциация на хотелите и ресторантите, Словакия
Hotel Academy of Ludovit Winter, Словакия

Федерален институт за професионално образование и обучение, BIBB- Германия

Публикация 

Брошура

Бюлетин

 

 

 


● Публикувано на 17.01.2019 ● Последна редакция 17.05.2019●