Рамкова програма А

Действащи рамкови програми

Утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката на 17.03.2017 г.

 

Рамкова програма А

за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация