Рамкова програма Б

Рамкова програма Б

за начално и продължаващо професионално обучение с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация