Рамкова програма Д

Рамкова програма Д

за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професията