Рамкова програма Г

Рамкова програма Г

за професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация