Рамкова програма В

Рамкова програма В

за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация