Шеста Национална ReferNet конференция на тема „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“

Уважаеми дами и господа,

Екипът на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet в България Ви кани да вземете участие в Шестата Национална конференция на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“. Основните дейности на мрежата са предоставяне на информация за националните политики в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО), анализ на текущото му състояние и представяне на предложения за развитие в контекста на общоевропейските насоки в тази област. Ключовите продукти на дейността са доклади и анализи, които се предоставят на Европейската комисия, с цел формиране на политики, отговарящи на нуждите на страните – членки с оглед осъвременяване на системите на професионално образование и обучение и въвеждане на общоевропейски измерения, насърчаващи образователната и трудовата мобилност на работната сила.

На конференцията ще бъдат представени резултатите от Анализа на националните политики и практики по отношение на мобилността, квалификацията на учителите, професионалното и кариерно ориентиране в България, както и информация за изпълнявани европейски проекти. 

Националната конференция ще се проведе на 01 декември 2015 г. в Хотел „Анел“, гр. София (бул. “Тодор Александров” №14).

Регистрацията на участниците ще се проведе от 9:30 до 10:00 часа, а откриването на конференцията ще бъде в 10:00.

В случай, че Ви е необходима повече информация, можете да се обръщате към Елка Гьошева на телефон 0887 90 50 18.

Програма на Националната ReferNet конференция

Регистрационна форма за участие

Презентации – част 1

Презентации – част 2

Екипът на ReferNet в България


● Публикувано на 30.11.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●