Резултати от анкета на сайта на НАПОО

През 2021 г. НАПОО прави проучване за потребностите на ЦПО, свързани с усвояване на дигитални умения в професионалното обучение.

Целта на проучването е да се установи необходимо ли е и как НАПОО може да предоставя повече и по-полезна информация по тази тема.
Анкетата включваше 10 въпроса https://www.navet.government.bg/bg/anketa-za-otsenka-na-informatsiyata-predostavyana-ot-napoo/

Получените предложения са свързани с необходимост от :

  • Повишаване на дигиталната компетентност на преподавателите и административния персонал в ЦПО
  • Подобряване на базата – техника и софтуер във всяко ЦПО
  • Разработване на платформа с която може да организира и осъществява обучението, а също и мониторинг от финансиращите органи и която може да се ползва на различни устройства – стационарни и мобилни компютри, смартфони, таблети
  • Разработени готови учебни материали (уроци, библиотеки и др.)
  • Създаване на готови рамки за дигитални компетентности по СПК и актуализиране на ДОС. Актуализиране  в ДОС на ЕРУ, свързани с дигитални умения в специфичната професионална подготовка и др.

 

Представяме отговорите на въпросите, както и направените предложения, част от които са в компетенциите на НАПОО и ще бъдат отразени.

Oтговори