За преподаватели и организатори на обучение в ЦПО, в професионални гимназии и във висши училища, автори на Държавни образователни изисквания по професии

Какво представляват резултатите от учене (знания, умения и компетентности), как се описват, кой ги разработва, как се прави учебна програма за усвояването им – това са част от въпросите, които ще бъдат обсъдени на семинарите, организирани от Министерство на образованието и науката  в рамките на проект № 560949-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-EQF-NCP.

Срок за регистрация: 29 октомври (четвъртък) 2015 г.

Семинарите се провеждат в градовете:

София, 2 ноември (понеделник) 2015 г. в заседателната зала на Национална спортна академия „Васил Левски” – София, сутрешна сесия от 9.00 до 11.00 ч. или следобедна сесия от 11.30 до 13.30 ч. Регистрационна форма София

Благоевград, 3 ноември (вторник) 2015 г. в централната сграда на Югозападния университет „Неофит Рилски”, учебен корпус № 1, сутрешна сесия от 10.00 до 12.30 ч. и от 14.00 до 16.30 ч. Регистрационна форма Благоевград

Велико Търново, 4 ноември (сряда) 2015 г. във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, зала 108, сутрешна сесия от 11.00 до 13.00 ч. или следобедна сесия от 14.30 до 16.30 ч. Регистрационна форма Велико Търново

Бургас, 5 ноември (четвъртък) 2015 г. в университет “Проф. д-р Асен Златаров” -Бургас, зала 219, Органичен корпус. Корпусът се намира в кампуса на Университета, с адрес: Бургас, к-с Славейков, ул. “Проф.Якимов”, № 1 сутрешна сесия от 10.00 до 12.00 ч. или следобедна сесия от 13.30 до 15.30 ч.  Регистрационна форма Бургас

Пловдив, 6 ноември (петък) 2015 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, Конферентна зала “Компас”, Централна сграда, сутрешна сесия от  10 до 12.00 ч. или следобедна сесия от 13.30 до 15.30 ч. Регистрационна форма Пловдив

Програмата

  • Регистрация и кафе
  • Откриване , г-жа Владима Попова-Натова, директор на дирекция „Международно и европейско сътрудничество“
  • Европейската квалификационна рамка и българската квалификационна рамка, Мими Данева, главен експерт в дирекция „Международно и европейско сътрудничество“
  • Проф. Стивън Адам, международен експерт, Обединено кралство, „Разработване на резултати от ученето в контекста на прилагането на Рамката на квалификациите за Европейското пространство за висше образование и на Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот“
  • Дискусия

 


● Публикувано на 27.10.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●