Заявление и формуляр за лицензиране на ЦИПО

Уважаеми кандидати за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране,
За да подготвите документация за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране, моля следвайте инструкциите, които са включени в Указанието за попълване на документи за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране

Образци

1. Заявление за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране – образец

2. Формуляр за лицензиране на център за информация и професиона лно ориентир


● Публикувано на 31.03.2015 ● Последна редакция 15.07.2020●