Заявление и формуляр за лицензиране на ЦИПО

Уважаеми кандидати за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране,
За да подготвите документация за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране е необходимо да се запознаете с „Процедурен наръчник за оценка на капацитета и качеството на центрове за информация и професионално ориентиране

Образци

1. Заявление за издаване на лицензия за извършване на информиране и професионално ориентиране на Център за информация и професионално ориентиране

2. Формуляр за издаване на лицензия за извършване на информиране и професионално ориентиране

 

 


● Публикувано на 31.03.2015 ● Последна редакция 04.08.2021●