За кандидати за лицензиране на ЦИПО

Таксите за лицензиране се заплащат по банкова сметка:МНОГО ВАЖНО!
Уважаеми потребители,
Считано от 01.01.2019 г.  таксите за лицензиране се заплащат по нова банкова сметка:
IBAN: BG39UNCR76303100113330
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК БИЗНЕС ЦЕНТЪР БАТЕНБЕРГ Таксата може да бъде заплатена и на ПОС терминал в НАПОО

Центрове за информация и професионално ориентиране
Чл. 21. Центровете за информация и професионално ориентиране осъществяват професионално ориентиране на ученици, и на други лица.Статут на … центровете за информация и професионално ориентиранеЧл. 22. (1) Центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране са

Уважаеми кандидати за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране,
За да подготвите документация за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране е необходимо да се запознаете с „Процедурен наръчник за оценка на капацитета и качеството на центрове за информация и професионално ориентиране“ Образци