Лицензиране на ЦИПО

Годишна информация за дейността на ЦИПО

На основание чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение лицензираните ЦИПО всяка година до 31 януари следва да представят чрез информационната система на НАПОО годишна информация за дейността си за предходната… Пълен текст »


Публикувано на: 24.01.2020

Такса за лицензиране на ЦИПО

Таксите за лицензиране се заплащат по банкова сметка:
МНОГО ВАЖНО!
Уважаеми потребители,
Считано от 01.01.2019 г.  таксите за лицензиране се заплащат по нова банкова сметка:
IBAN: BG39UNCR76303100113330
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК БИЗНЕС ЦЕНТЪР БАТЕНБЕРГ
Таксата може да бъде заплатена и на ПОС терминал в НАПОО… Пълен текст »


Публикувано на: 17.04.2015

Процедура за текущ и последстващ контрол

Последващ контрол на ЦИПО
Последващият контрол на дейността на лицензираните институции в системата на професионално обучение, прекратяване и отнемане на лицензията е регламентиран в Глава шеста от Правилника за дейността на НАПООПълен текст »


Публикувано на: 17.04.2015

Издаване дубликат на лицензия на ЦИПО

Нормативна уредба: Чл. 3 от Тарифа за таксите за лицензиране на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране, които се събират от Националната агенция за професионално образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 11.04.2015

Заявление и формуляр за лицензиране на ЦИПО

Уважаеми кандидати за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране,
За да подготвите документация за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране е необходимо да се запознаете с „Процедурен наръчник за оценка на капацитета и качеството на центрове за информация и професионално ориентиране
Образци
Пълен текст »


Публикувано на: 31.03.2015