Заявление и формуляр за лицензиране на ЦПО

Уважаеми кандидати за лицензиране на център за професионално обучение,
За да подготвите документация за лицензиране на център за професионално обучение, моля следвайте инструкциите, които са включени в Указанието за попълване на образци на документи за лицензиране на ЦПО

Образци:
1. Заявление за кандидатстване за лицензиране на ЦПО – образец *
2. Формуляр за кандидатстване за лицензиране на ЦПО – образец *

* Образците на Заявление и Формуляр са само за Ваша информация. Попълването на заявлението и формуляра се осъществява онлайн в информационната система на НА