За кандидати за лицензиранe на ЦПО

Такса за лицензиране на ЦПО

Таксите за лицензиране се заплащат по банкова сметка:
 
Банкова сметка:
IBAN: BG 22UNCR76303300000178 BIC: UNCRBGSF
Уникредит Булбанк Клон Батенберг
Таксата може да бъде заплатена и на ПОС терминал в НАПОО… Пълен текст »


Публикувано на: 17.04.2015

Заявление и формуляр за лицензиране на ЦПО

Уважаеми кандидати за лицензиране на център за професионално обучение,
За да подготвите документация за лицензиране на център за професионално обучение, моля следвайте инструкциите, които са включени в Указанието за попълване на образци на документи за лицензиране на център за професионално обучение съгласно Пълен текст »


Публикувано на: 29.03.2015

Процедура за лицензиране/изменение на лицензия с допълване на нови професии и специалности на център за професионално обучение

Процедура за лицензиране/изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности на ЦПО
Утвърдена със Заповед № РД-08-19 от 06.03.2018 г. на Председателя на НАПОО… Пълен текст »


Публикувано на: 18.01.2012

Процедура за лицензиране/изменение на лицензия с допълване на нови професии и специалности на център за професионално обучение

Утвърдена със Заповед № 471/31.05.2013 г.
на председателя на НАПОО
инж. Емилияна Димитрова
 
Процедура за лицензиране/изменение на лицензия с допълване на нови професии и специалности на център за професионално обучение
(одобрена с протокол № 07 от 27.05.2009… Пълен текст »


Публикувано на: 29.03.2015