За кандидати за лицензиранe на ЦПО

Основни стъпки за издаване на лицензия на център за професионално обучение (ЦПО) през Информационната система (ИС) на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)
Стъпка 1 Регистрирайте се в ИС на НАПОО https://is.navet.government.bg/#  в  рубриката  „Заявление за

Таксите за лицензиране се заплащат по банкова сметка:МНОГО ВАЖНО!
Уважаеми потребители,
Считано от 01.01.2019г.  таксите за лицензиране се заплащат по нова банкова сметка:
IBAN: BG39UNCR76303100113330
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК БИЗНЕС ЦЕНТЪР БАТЕНБЕРГ Таксата може да бъде заплатена и на ПОС терминал в НАПОО

Уважаеми кандидати за лицензиране на център за професионално обучение,
За да подготвите документация за лицензиране на център за професионално обучение, моля следвайте инструкциите, които са включени в Указанието за попълване на образци на документи за лицензиране на ЦПООбразци:

Изисквания за лицензиране на център за професионално обучение са приети от УС на НАПОО с протокол № 09 от 16.07.2008 г., изменени и допълнени с протокол № 02 от 19.05.2021 г.Изисквания за лицензиране на център за професионално обучение

Центрове за професионално обучение
Чл. 20. от Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО): Центровете за професионално обучение осъществяват професионално обучение на лица, навършили 16 години.

Статут на центровете за професионално обучение …