Build Up Skills EnerPro

build-up logoФинансираща програма: „Интелигентна енергия – Европа“, Инициатива “Build Up Skills”

Продължителност: септември 2014 г. – февруари 2017 г. (30 месеца)

Официален сайт:

http://www.busenerpro.com/

Описание: Проект “Build Up Skills EnerPro” има за цел да oсигури преглед и актуализиране на съществуващите програми за обучение по професиите:

  • Електротехник (Ел. инсталации);
  • Електромонтьор (Ел. инсталации, Електроенергетика);
  • Техник на енергийни съоръжения и инсталации (Топлотехника, ВЕИ);
  • Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (ВЕИ,Топлотехника);
  • Строителен техник (Строителство и архитектура, Водно строителство);
  • Строител (Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Покриви);
  • Строител-монтажник (Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството).

Резултати:

Ролята на НАПОО в BUILD UP Skills EnerPro

Идентификационен фиш на проекта

Брошура на проекта

Статия във в-к “Строител”- бр.37 – 12.09.2014

Учебни програми за кратки тематични курсове – учебните програми са подходящи за обучения по част от професия (Рамкова програма Д) за професиите от професионално направление “Строителство” и “Електротехника и енергетика”

 

Събития:

Презентация за УС на НАПОО – 16.09.2015 г.

Семинар по проекта – 27.10.2016 г.

Новина след семинара по проекта на 27.10.2016 г.


● Публикувано на 01.09.2014 ● Последна редакция 01.06.2017●