Нови образци на документи за издаване и изменение на издадена лицензия на ЦПО

Уведомяваме Ви, че във връзка с обнародвано постановление № 112 от 26 март, 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение, Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)  подготви актуализиран пакет документи, отнасящи се до  издаване и изменение на лицензия за извършване и удостоверяване на професионално обучение. На заседание на Управителния съвет на Агенцията (протокол № 2/ 19.05.2021 г.) бяха утвърдени промените в пакета документи за издаване и изменение на издадена лицензия с добавяне на нови професии и специалности .

Пакетът документи включва:

  1. Изисквания за издаване на лицензия на център за професионално обучение;
  2. Заявление за издаване на лицензия за извършване и удостоверяване на професионално обучение на център за професионално обучение;
  3. Формуляр за издаване на лицензия за извършване и удостоверяване на професионално обучение на център за професионално обучение;
  4. Изисквания за изменение на лицензия на център за професионално обучение с добавяне на нови професии и специалности;
  5. Заявление за изменение на лицензия на център за професионално обучение с добавяне на нови професии и специалности;
  6. Формуляр за изменение на лицензия на център за професионално обучение с добавяне на нови професии и специалности.

Актуализираните документи са публикувани на интернет-страницата на НАПОО в менюта „За кандидати за лицензиране“ и „За лицензирани центрове“.

Кандидатите за издаване и изменение на лицензия, започнали да попълват информация в Информационната система (ИС) на НАПОО преди публикуването на актуализираните документи следва да продължат да работят по „старите“ образци на документи.

Новите образци на документи се ползват от кандидати за издаване и изменение на лицензия, започващи попълване на информацията в ИС след 19.06.2021 г.