Обява за избор на изпълнител

Във връзка с изпълнение на  дейностите по Рамковото споразумение за периода 2016 – 2019 година, Конкретното споразумение за 2016 година и Гoдишната работна програма за 2018година на НАПОО като представител на РеферНет за България  трябва да се организират 3 конференции на обща стойност 6494 лв. без ДДС, както следва:

– Организиране на конференция в София

– Организиране на 2 конференции – в Бургас и Стара Загора.

Прогнозните стойности и изисквания за провеждане за всяка от конференциите са:

ИзделиеБройОписаниеПрогнозна стойност (в лв. без ДДС).
1. Конференция в София за 60 човекаЗалата за конференция трябва да бъде в сграда в  централната градска част, с допълнително помещение в съседство (за обяд). Залата да осигурява достатъчно места за участниците и експертите. Да има възможност за създаване на място за регистрация на участниците
Наем зала и наем техника8 часаДобро подходящо осветление и вентилация

Мултимедия, компютър, микрофони

782
Храна60 участникаХрана, напитки1408
Кафе-пауза60 участникаКафе, минерална вода за всеки участник, сладки з376
2. Конференция в Бургас за 45 човекаЗалата за конференция трябва да бъде в сграда в  централната градска част, с допълнително помещение в съседство (за обяд). Залата да осигурява достатъчно места за участниците и експертите. Да има възможност за създаване на място за регистрация на участниците
Наем зала и наем техника8 часаДобро подходящо осветление и вентилация

Мултимедия, компютър, микрофони

626
Храна (обяд)45 участникаХрана, напитки1056
Кафе-пауза45 участникаКафе, минерална вода за всеки участник, сладки з282
3. Конференция в Стара Загора за 45 човекаЗалата за конференция трябва да бъде в сграда в  централната градска част, с допълнително помещение в съседство (за обяд). Залата да осигурява достатъчно места за участниците и експертите. Да има възможност за създаване на място за регистрация на участниците
Наем зала и наем техника8 часаДобро подходящо осветление и вентилация

Мултимедия, компютър, микрофони

626
Храна (обяд)45 участникаХрана, напитки1056
Кафе-пауза45 участникаКафе, минерална вода за всеки участник, сладки з282
ОБЩО (без ДДС)

 

Оценката на офертите ще бъде по показатели: срок за изпълнение след подадена заявка от възложителя, степен на съответствие със заявените от Възложителя изисквания и цена.

В задълженията на изпълнителя влизат следните дейности:

1. Запазва място за провеждане на събитието;
2. Организира подреждането на залите съгласувано с Изпълнителя;
3. Организира кафе паузи и храна за участниците;
4. Подрежда делегатските пакети и ги предоставя срещу подпис на участниците (материалите за делегатски пакети се предоставят от Възложителя)
Представител на Изпълнителя присъства през цялото време на провеждане на конференцията
Запазва места за нощувка на експертите от екипа на НАПОО, които ще участват в конференцията (командировъчните са за сметка на възложителя)
Допустимо е предлагането на до 3 варианта във всяка оферта.

Приложение:

  1. Проект на договор
  2. Проект на ценово предложение

В случай на нужда от допълнителна информация, можете да отправяте въпроси към:

Красимира Брозиг,  тел. 029712070, k.brozig@navet.government.bg.

СРОК за представяне на оферти – 20 април 2018 г.

За изпълнител на дейността е избран „Резиденция Тера“ ЕООД

 


● Публикувано на 12.04.2018 ● Последна редакция 30.05.2018●