Споделени добри практики

Споделени добри практики от учебна визита No 36

Тема: Сътрудничество между образователни и обучителни институции, бизнес и местни общности
Регистрационен номер 2011‐SV‐01‐BG‐LLP‐00931
Номер на договора LLP‐2011‐SV‐12
Страна на провеждане на визитата: Франция
Продължителност на визитата: 06.02.2012 – 10.02.2012


Модел на система за валидиране на професионални компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене

ПРОЕКТ „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ И ЗАЕТОСТТА”, БЪЛГАРИЯ, PN 2003.2163.8 -001.00, дейност 1.4

„Подпомагане при разработването и апробирането на модел за валидиране на компетентности,придобити чрез неформално и самостоятелно учене”
период: април 2008 – юни 2009 г.


Екипът на проект “Спорт за хора с увреждания” по 2008-1-PT-LEO05 00402, Програма за учене през целия живот, секторна програма Леонардо да Винчи, реализиран в България от ЦПО към „Инфоцентър“ ООД гр. Трявна в партньорство с организации от Португалия, Испания, Турция и Финландия счита, че преведеното от английски на български език и адаптирано помагало за спортни асистенти за хора с увреждания може да бъде полезно при професионални обучения за професии от професионално направление “Социална работа и консултиране”, по-специално за професия “Сътрудник социални дейности, специалност “Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”

 


● Публикувано на 10.02.2012 ● Последна редакция 26.05.2015●