Втора национална ReferNet конференция

В рамките на Европейската седмица на професионалните умения  в град София на 20 ноември 2017 г. се проведе втората Национална ReferNet конференция, организирана от НАПОО като национален координатор на мрежата за периода 2016-2019 г.
Конференцията бе открита от инж. Емилияна Димитрова, председател на НАПОО.
Сред официалните гости бяха г-жа Ася Пеева – депутат от Народното събрание, г-н Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Татяна Калканова – директор на ЦРЧР и г-н Добрин Иванов – изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал в България.
Представители на работодателски и синдикални организации, директори и преподаватели от професионални гимназии и центрове за професионално обучение (ЦПО) от София и страната имаха възможността да се запознаят както с новостите в дейността на Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение (ReferNet) на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP), така и с актуалните европейски политики и тенденции в развитието на ПОО. Представени бяха интернет страниците на CEDEFOP и на ReferNet, в които може да се намери актуална информация – новини, изследвания, доклади, добри практики в сферата на ПОО.
Г-жа Мария Тодорова – директор на дирекция „Професионално образование и обучение“ от МОН представи приоритетите в сферата на образованието за българското председателство, което стартира на 1 януари 2018 г. Бяха представени резултатите от обсъждането на Концепцията за развитието на ПОО в България.
Интерес за аудиторията представляваха и презентациите на ЦРЧР, РУО – Враца, АЗ, като и представянето на платформата EPALE, предназначена за споделяне на материали, свързани с обучението на възрастни.
Втората национална конференция на мрежата Рефернет допринесе за повишаване информираността на директори, преподаватели от институциите за ПОО, както и на служители от различни администрации, имащи отношение към развитието на системата на ПОО в България.
Презентации от събитието:

Българско Председателство на Съвета на Европейския съюз  1 януари–30 юни 2018 г.

Седефоп и РеферНет: Актуални теми и публикации (2017)

Дуалната система на обучение – възможната и необходима връзка между училището и реалната практика

Обучение на възрастни чрез работа /дуално обучение/, организирано от Агенцията по заетостта

„Европейски измерения в професионалното образование и обучение“

 


● Публикувано на 23.11.2017● Последна редакция 05.12.2017●