Анализ на контролната дейност на НАПОО върху дейността на лицензираните ЦПО

АНАЛИЗ НА НАПОО НА ИЗВЪРШЕНИЯ ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЕРИОДА М. ЯНУАРИ, 2021 Г.-М. ЮНИ, 2021 Г.

АНАЛИЗ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА НАПОО ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО И ЦИПО за периода м. януари – декември 2020 г.

АНАЛИЗ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА НАПОО ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО И ЦИПО за периода м. януари – декември 2019 г.

АНАЛИЗ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА НАПОО ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за периода м. януари – ноември 2018 г.

АНАЛИЗ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА НАПОО ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за периода м. януари – ноември  2017 г.


● Публикувано на 12.12.2017 ● Последна редакция 30.09.2021●