инструкции и документи за лицензирани ЦПО

Списъка на регионалните дистрибутори на задължителната документация

На вниманието на лицензираните центрове за професионално обучение!
Уважаеми колеги, за Ваше удобство публикуваме Списъка на регионалните дистрибутори на задължителната документация с телефони и адреси за… Пълен текст »


Публикувано на: 06.02.2019

Анализ на контролната дейност на НАПОО върху дейността на лицензираните ЦПО

АНАЛИЗ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА НАПОО ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за периода м. януари – ноември 2018 г.
АНАЛИЗ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА НАПОО ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за периода Пълен текст »


Публикувано на: 12.12.2017

Попълнени образци на документи, издавани от ЦПО за удостоверяване на професионално обучение или придобиване на професионална квалификация

Указания за попълване на документи, издавани от ЦПО за удостоверяване на професионално обучение или придобиване на професионална квалификация

Попълнени образци на документи, издавани от ЦПО за удостоверяване на професионално обучение или придобиване на професионална квалификация:… Пълен текст »


Публикувано на: 14.03.2016

Методически материали за ЦПО

Указания за разработване на вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното обучение в центрове за професионално обучение 
Индикатори за предоставяне на годишна информация за качеството на професионалното обучение в центровете за професионално обучение
Годишен доклад за резултатите от проведеното самооценяване на качеството от център за професионално обучение

ЗПОО Пълен текст »


Публикувано на: 27.10.2015

Инструкции за валидиране

Съгласно Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности на министъра на образованието и науката Центровете за професионално обучение от 1 януари 2015… Пълен текст »


Публикувано на: 08.10.2015

Необходими документи (доказателства) за проведено професионално обучение

I. Материали за удостоверяване и оценяване на входящото образователно и квалификационно равнище
• заявление за участие в квалификационен курс
• входящи тестове
• приравнителни изпити
• досегашни дипломи и… Пълен текст »


Публикувано на: 27.03.2015

Какво трябва да знаем за документите, които ЦПО издават

ЦПО имат право да издават следните документи:
1. Удостоверение за професионално обучение – издава се за придобиване на квалификация по част от професия
Пълен текст »


Публикувано на: 17.01.2017