Годишна информация за дейността на ЦИПО

На основание чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение лицензираните ЦИПО всяка година до 31 януари следва да представят чрез информационната система на НАПОО годишна информация за дейността си за предходната година.

Индикатори за представяне на годишна информация на ЦИПО

Критерии и показатели за самооценка на дейността на ЦИПО